Warning: file_get_contents(http://wklej.org/hash/21ed0dc082b/txt/) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! in /home/users/kdxqgkbb/public_html/alfanaglosnienie.pl/funkcje.php on line 93
ALFA Sklep: Nagłośnienie Przenośne, Mikrofony Bezprzewodowe
 Strona główna Kontakt. Promocje Płatność i wysyłka Cookies
Wybierz kategorie
  NAGŁOŚNIENIE (46)
  MIKROFONY (64)
  KOLUMNY (52)
  MIKSERY (12)
  STATYWY (3)
  WZMACNIACZE (8)
  ---------------------------- (0)
  Zestawy interaktywne (8)
  Interaktywne oprogramowanie (1)
  Projektory (26)
  Tablice interaktywne (8)
  Ekrany projekcyjne (62)
  Rzutniki pisma (5)
  Systemy do testów (2)
  Tablice flipchart (7)
  Wizualizery (12)
  ------------------------------ (0)
  MIKROSKOPY (93)
  Biologia (142)
  Chemia (13)
  Fizyka (25)
  Geografia (77)
  Historia (87)
  Informatyka (1)
  Języki obce (60)
  Język polski (30)
  Muzyka (2)
  Matematyka (43)
  Nauczanie początkowe (44)
  Programy multimedialne (1)
  Tablice szkolne (4)
  Teleskopy (26)

Szybkie logowanie
Login:
Hasło:

 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ktorej ustawa przyznaje

zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego pomoce-dydaktyczne.com.pl

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem pomoce-dydaktyczne.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

Sprzedawca – Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej miasta Ziębice pod numerem 2860/2007
Dane adresowe / kontaktowe:
Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski , ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice
Towar – rzecz ruchoma, dostępny w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu;

Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz  dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może złożyć Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności .

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

ZAMOWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio

do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski , ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym  pomoce-dydaktyczne.com.pl
2.2 W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.3. Sklep, działający pod adresem pomoce-dydaktyczne.com.pl, prowadzony jest przez:

Alfa Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej miasta Ziębice pod numerem 2860/2007
Dane adresowe / kontaktowe:
ALFA Sławomir Lipski, ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice

NIP:887-111-29-76, Regon: 890486051 

Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: alfabiuro@op.pl  lub pod numerem telefonu 798131816 lub 74 819 05 73 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
2.5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji, lub
b) FireFox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pomoce-dydaktyczne.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Informacja o cenie podawana na stronie pomoce-dydaktyczne.com.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.10. Wszystkie produkty dostępne w pomoce-dydaktyczne.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

III.Zasady korzystania ze Sklepu 

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez pomoce-dydaktyczne.com.pl oraz e-mailowo na adres alfabiuro@op.pl , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się ono od jednego do dwóch dni roboczych od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem bankowym na rachunek  21 1140 2004 0000 3102 4615 5381  - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie

Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00

Do każdego zamówienia wystawiany jest Paragon lub na życzenie klienta Faktura Vat

Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

Opłata za wysyłkę (ceny w zł) DHL:

- Wpłata na konto - przelew bankowy – 19 zł brutto

- Wysyłka za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki – 25 zł brutto

Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Kontakt się Klienta ze Sklepem możliwy jest poprzez:

Telefon: 798131816

E-mail – alfabiuro@op.pl

 

Adres korespondencyjny - ALFA Sławomir Lipski, ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice

Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone  powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dopuszcza się wysyłkę za granicę w przypadku indywidualnych ustaleń.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową pomoce-dydaktyczne.com.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie pomoce-dydaktyczne.com.pl i odpowiednich podstronach.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostawy;
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu (o ile akceptacja ta nie nastąpiła przy rejestracji Klienta), podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym i zatwierdzenie zamówionego towaru.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia z ALFA Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail ze sklepu internetowego ALFA Pomoce

Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny  wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

 11. Klient niebędacy konsumentem do każdego zamówionego w sklepie produktu otrzymuje pisemną kartę gwarancyjną na zakupiony sprzęt. Gwarancja na sprzęt wynosi 12 lub 24 miesiące.

V Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ALFA Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski, ul. Bohaterów Getta 17/7, 57-220 Ziębice

4.Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5.Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ALFA Pomoce Dydaktyczne i Sprzęt Szkolny Sławomir Lipski, ul. Bohaterów Getta 17/7, 57-220 Ziębice

6.Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

7.Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

8.Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

9.Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży
VI. Reklamacja

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza

odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w

art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. Produkty oferowane w sklepie objęte są dla konsumenta dwuletnią odpowiedzialnością  sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli konsument zgłosił rękojmię sprzedawcy w ciągu dwunastu miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już

wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu

prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia

wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej

wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny

sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

bżądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez

kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjnya jeżeli ze względu na

rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby

nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w

miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez

Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i

niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany

rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres: ALFA Pomoce Dydaktyczne Sławomir Lipski, ul. Boh. Getta 17/7, 57-220 Ziębice

VIII. Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI http://www.alfanaglosnienie.pl

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności www.alfanaglosnienie.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu alfabiuro@op.pl

IX. Postanowienia końcowe
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Alfa Pomoce Dysakyczne i Sprzęt Szkoly Sławomir Lipski

Twój Koszyk

wejdź do koszyka

KONTAKT

Pon.-Pt.  


Wysyłka

Wysyłka firmą kurierską DHL:

 


Informujemy, że nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzystywanie tej technologii oraz umieszczanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie technologii cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub opuść tę stronę. Więcej informacji w zakładce Cookies w górnym panelu naszego sklepu (po prawej stronie).